Den svenska marknadens vanligaste algmedel


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de stöder på ett alternativt annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nära nog säga att det finns lika många metoder för att föreslå gottgörelse med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta samt skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka fullständig utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända opp till många hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken hurså inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Samt det är precis detta som tillverkarna vill uppnå. algermossa.se

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, alltså landar den slutliga blandningsshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en blandning på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla miljöer där de kan tänkas växa som duschrum, utrymme under hus och andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till och med använda bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett beskydd mot algangrepp som varar flera år samt effektivt sätt kostar enormt lite, före allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara försiktig med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg samt handskar samt att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till samt med algmedel kan vara farligt ibland.