Listeria symtom påminner om influensasymtom

Listeria symtom uppkommer hos någon som bär på listeriabakterier som utvecklar en infektion i kroppen – en listeriainfektion. Symtomen inkluderar typiska influensasymptom som feber, illamående, kräkningar, yrsel, frossa och särk i leder och skelett. Eftersom listeria symtom är så lika influensasymtom är det lätt hänt att läkare ställer fel diagnos, särskilt eftersom listeriainfektioner ändå är […]

The post Listeria symtom påminner om influensasymtom appeared first on listeria.se.