Väta, mögel samt hussvamp – hur stort bekymmer?

Fukt, mögel samt hussvamp är bokstavligt talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt bekymmer för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är ingalunda sällsynt att de erhålla samtidigt samt de har dylik symtom och konsekvenser. Väta Fukt erhålla ofta i miljöer med dålig dränering som utrymme under hus, badrum […]

The post Väta, mögel samt hussvamp – hur stort bekymmer? appeared first on HACCP Rent.