villor med fuktproblem

Det värsta du kan göra som husköpare är att köpa ett villa med fuktproblem. Problemet blir nästan som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nära nog samma sak. Du som husköpare handlar ett villa och tar […]

The post villor med fuktproblem appeared first on Katjoniska polymerer.