Bästa sättet att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man inte vill ha mossan i gräset så är det tråkigt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan ganska lätt få bort mossan med mossmedel som man kan bruka på plattor såväl som på gräset.

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är ej så besvärligt att kratta bort men det blir än enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar eller vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att handla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därutöver billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan och på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är ickelevande så kan man nyttja sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna fort och effektivt. Mer information här mossa på stenplattor.

Betydelsefullt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning eftertänksam med högtryckstvätten alternativt använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är självklart en fördel att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan via att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det alltid en fördel att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder kanske järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka somliga typer av stenar så vill man inte ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är ängslig för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt förstöra dina stenplattor så bör du prova på en liten bit alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett snabbt och lätt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns också en briljant spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flera års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är fullkomligt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett bra mossmedel så kan man även förmå den här situationen. Se blott till att du har en bra plan för behandling och ge inte upp. Om mossan har ett riktigt bra grepp så möjligtvis du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli helt fria från mossväxten.