Bli av med mossan på dina stenplattor på bästa sätt

Mossbeklädda stenplattor är inte det mest tilltalande. Det är ju inte nödvändigtvis så att alla tycker att det ser romantiskt samt inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns bra anledning till att avverka mossa på stenplattor ifall man vill ha en förtjusande och mysig trädgård. Med god mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Före du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det betydelsefullt att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan intelligent att spraya på med järnsulfat samt vatten för att därefter tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Därtill kan det färga plattorna.

Börja med att förbereda hur du ska tillintetgöra mossan och efteråt få dän den, och arbeta sedan steg för steg för verkningsfull borttagning av mossa från stenplattor.

Eliminera mossa på stenplattor med god mossbekämpning och korrekt attityd

Bra mossbekämpning medför att man dödar mossan som finns på plats samt skapar en miljö där den icke längre trivs lika bra. Det är för det mesta så att man ser mossa där det är ont om näring och det är således som man kan stödja gräset genom att gödsla ordentligt under vår samt sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla rent och göra det komplicerat för mossan att komma tillbaka. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du skall lägga i trädgården. En ofläckad samt jämn yta är icke lika inbjudande som ett poröst material med otaliga ihåligheter.

Tänk korrekt från begynnelse men förtvivla inte om du nu tvingas röja mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter och ojämnheter. Det går att få dän mossväxten med järnsulfat och vatten eller Bensaltensid eller Fulstopp. Anta att du kan vinna över mossan och du kommer att besegra!

Viktigt att tänka på ifall du ska jobba med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är ickelevande så vill man självklart skölja bort den och det kan man enkelt uträtta med en högtryckstvätt. Men man ska vara försiktig då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan leda till att mossan sprutar åt alla håll så beskydda ögon med ett gott ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan också fördärva stenar av poröst material. Ifall du skapar ojämnheter så skänker du ju bättre grogrund för kommande mossa så jobba hellre långsamt och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Vanligtvis är det en bra ide att köpa en platt-tvättare som finns som tillbehör till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara borta för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte säkert att man kan röja mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, alternativt järnvitriol, för plattor skänker goda resultat, men beroende på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva upprepa behandlingen några gånger. Klicka här för mer detaljer weibulls.

Detsamma ifall det är ljusa plattor och man ej kan nyttja järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid eller Fulstopp. Alla preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är angeläget att genomföra regelbundna behandlingar med mossmedel.