Bli kvitt oönskad mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och får sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså via bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte är bristfälliga – till exempel vid näringsfattig jord alternativt fukt samt övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Stundvis är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de gillar att växa på torra samt soliga platser. Lavar är mestadels grå eller grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett bekymmer gällande mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på tak av tegel, eternit samt skiffer, men växer även gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man tvingas avlägsna den för hand en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligen krävs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord. Vill Du veta mer Klicka Här

Om man vill få undan mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta hjälp av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras väldigt varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan även använda mycket klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Dessutom försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli mycket vackra inslag i ens trädgård.