De flesta vill bli av med mossan

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stjälk eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn samt fukt i närbelägen miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om köld, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är svårt att ta bort. Det första man ska granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Mestadels beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Klicka här för ytterligare tips

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en vanlig anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, samt över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Följaktligen är det betydelsefullt att inte låta mossa få fäste på taket.

järnsulfat

Man kan bli av med mossa, på skilda sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt avverka mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och väl fungerande metod är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av olika medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på allt-fraktfritt.se och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör tänka på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att slippa mossa är det ultimata man kan göra att verka preventivt, med bra dränering och näringsrik jord med neutral pH.