Den dåliga lukten som kommer från mögel

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att distribuera möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är då och då tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och också dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig. Mer information: På denna sajten

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och arbetsamt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.