Diverse medel lämpliga för mögeltvätt

Det förekommer diverse preparat som man kan nyttja vid mögeltvätt. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet jämt det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal trötthet. Vanligtvis lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska expandera snabbt behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att expandera. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda samt temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att expandera.

Man kan identifiera mögel på lite olika sätt, bland annat är det ganska vanligt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovan nämnda symptom. Det är inte alltid lätt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att uppfatta lukten av mögel, speciellt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är betydelsefullt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset måste genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset fräscht, även på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort hjälpa om den har blivit angripen av mögel och alger. Mestadels kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det fungerar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en bra färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att endast rengöra med hjälp av mögeltvätt och därpå inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, på kakel samt i kakelfogare, kan det vara frestande att använda sig av klorin. Det är inte endast illa för miljön, klorin funkar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger. Clicka här omgående för mer detaljer

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.