En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och detta kan fungera hejdlöst bra.

Innan du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid korrekt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flertal dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill förvalta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man sköta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt fin effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att få en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som verkligen känns perfekt. Det här kan ta några säsonger för mossan är enveten och så tillika ogräset. Men om du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här för mer information järnsulfat mot mossa.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla lite olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Det här är en enastående produkt som man kan ha kolossal användning av och som kan vara en huvudsaklig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.