Fukt och mögel kan innebära skador på huset

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det sålunda viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att flera hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt samt mögelskador. Bristfällig lufttillförsel är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Clicka här genast för mer info Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är några sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka ordentligt innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som sömnighet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, ifall man känner en dålig lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en grundlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (dock inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är bättre än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det ångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man nyttjar även är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att totalt få bort inte enbart svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.