Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Den förmodligen största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis hitta i badrum och andra fukta utrymmen. Mer data här

Privatpersoner samt näringsverksamhet

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga varianter av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar mycket metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därefter bruka gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en service som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels oerhört besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och antagligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att uträtta undersökning av hus och villor före köp eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är oerhört bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.