Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring oftast i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort och luddigt. Mer data här

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också oerhört värre tillstånd vilka kan få livshotande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppleva lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också utföra några andra saker för att motverka både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så vis undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en god idé att städa husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan också vara något att fundera på när man nyttjar husvagnen, därför att det då ofta är flera personer som lever på en väldigt minimal yta, vilket kan resultera i dålig lukt, fukt och i många led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och därmed kringgå mögel i husvagn.