Hur fukt påverkar krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset samt marken. Vanligen använder man betong och lättbetong för att anlägga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan bygga den på berg utan att behöva spränga samt att man enkelt kan korrigera sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det medför att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men oerhört sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då avsevärt. Således ska man i förebyggande syfte bearbeta samtliga krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, även om man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man ska åstadkomma är givetvis att sanera för att bli av med mögel samt illa lukt. Därpå är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Eliminera all jord samt mull från grundens närhet liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock lite som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen bör funka som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket under sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel om man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man däremot större problem ska man nyttja isoleringen ihop med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs. Länk till mer info

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja rätt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Det kan genomföras på olika vis, till exempel genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan även ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.