Hur påverkar mögel allergi?

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier på grund av dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Vill ni veta detaljer Klicka Här
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i otaliga material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan alltså resultera i besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att somliga celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Också rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan om man kan, eller sanerar den ordentligt med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är alltså att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon och snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, givetvis, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom ska man utredas för detta och få tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt jobbigt, men om man vet hur man ska hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.