Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som oftast har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man sedan inom kort vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En frisk människa klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Följaktligen är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket innebär att fukten fort elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligen så små att de kan sväva fritt i luften och för den skull är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar ifall man har problem med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska bekymmer så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det går att behandla!