Mögel i huset? – så blir du av med det

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan dessutom nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit fel byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom vanligtvis upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Det medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel tycker om fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man också risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av alla preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används självfallet andra medel än vid mögelsanering. Klicka Nu för mer detaljer

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man även bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det angeläget att fundera på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att åtgärda saker som bristfällig lufttillförsel.