Mögel i källare

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flertalet äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare samt husgrund, då i synnerhet ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt bristfällig isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en klockren grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men typiskt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit eller grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan förorsaka trötthet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer tips: På denna sajten Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återkomma.