Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att handla på exempelvis allt-fraktfritt.se då det används bland annat som näring till gräsmattor, men det är nu förbjudet att kränga till enskilt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, drygt 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till drygt 40 kvadratmeter.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre gynnsam för mossväxt. Det gör man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa gillar att växa där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det sedan åter blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i dylik omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, alltid i samband med gödsling av gräsmattan. Mer tips här

För att gräset ska må väl återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en vanlig orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder samt källare. Således finns det flera orsaker till varför man ska ha en bra dränering kring sitt hus.

järnsulfat

Man ska också gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att jämt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det eftersom resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 100 ggr (1 liter blir 100 liter lösning, 1 dl blir 10 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man äger egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så bräcklig lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att sköta den ihållande, inte endast sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.