Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se oerhört lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att veta vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som inte har blomma. De uppskattar fuktig mark och är vanligtvis gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är god. Det är också en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa över takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns också risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundtals vara ganska knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Detta medför en uppenbar risk för fall, och man bör vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels händer detta med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och mycket stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Länk till ytterligare information

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (d.v.s. målad med exempelvis Falu rödfärg) bör man inte nyttja några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att bruka munskydd för att inte riskera att andas in exempelvis sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska testa om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör betänka att bruka ett klor- eller borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är oerhört miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte fullständigt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och följaktligen lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!