Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan stundtals vara tjusigt men tyvärr innebär det problem. Det gäller att eliminera mossa på tak eftersom den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man tillämpa sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, även lavar.

Kom åt mossa på hustak med enastående mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker tvaga bort varenda mossa så ska man bearbeta med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (verksam komponent är Bensaltensid) som är ett bra medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därpå så kan man starta med högtryckstvätten för att skölja av resterna samt få pannorna alldeles fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man ej får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därjämte så kan takpannor vara porösa och man ska tillämpa sig av rätt tryck. Om mossan sitter fastsatt hårt så kan det nämligen vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert samt fort

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en briljant lösning som allihopa med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man måste inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska tillämpa sig av mossa gti alternativt en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att inhandla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt viktig så använd korrekt arbetsredskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa ej på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta stöd av andra om du inser att det blir för tufft att uträtta jobbet personligen. Länk till mer info

Det är även viktigt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i samtliga riktningar. Handskar är också bra såväl som skor som man får ett fint grepp med.