Mossor och lavar kan vara slående lika

Mossor och lavar är emellanåt enormt lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar nog också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar växa över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, blad och också mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom konstant öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det betydelsefullt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det medför att mossan inte trivs och för den skull inte börjar utvidga.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat expandera över taket. Det främsta sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en alldeles ordinär färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa undan än andra, men det kräver i stort endast lite mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror nästan jämt på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna. Länk till ytterligare info

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns massor undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar skänker skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.