Olika sätt att bekämpa mossa

Det finns en uppsjö olika medel mot mossa, men frågan är om de verkligen fungerar, och vilket som fungerar bäst? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än exempelvis vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan dessutom börja gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett problem eftersom mossa behåller vätska och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp via en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man likväl anser att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i minst ett år, helst längre, för att observera hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fantastisk fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är dock kanske inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill äga en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man bör uträtta ofta, gärna ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed även binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Klicka här för ytterligare information

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan uträtta på höstkanten, kan det även vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker för ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara åter. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.