Så blir du av med mögel på bästa vis

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus på grund av annorlunda anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Detta är nästan jämt en konsekvens av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall också andningssvårigheter.

Man kan också drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn på grund av de besvär som mögel innebär. Det är alltså betydelsefullt att bli av med möglet och förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha tvättat ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Mer info: På den här sajten

En annan metod så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!