Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man känner en dålig lukt när man stiger innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är alltså inte jämt enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ostört. Sådana platser är till exempel badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har skett sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har några år på nacken. Länk till ytterligare information

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat resulterade i att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs det så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika ställen i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En degenererad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Således är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och dessutom dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att ges en bättre dränering bör man ta bort alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man främst ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att fullkomligt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, om man renoverar och bygger på korrekt sätt! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.