Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har alltid haft problem med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare och förråd. Men algväxt kan även förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Men man bör fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är vanligtvis gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det främsta sättet att kringgå bekymmer med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra vanligt underhåll, som regelbunden rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för besvär med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större potential att växa. Detta beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar också vara svårare att upptäcka då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger. Klicka här genast för mer tips

Har man till exempel haft besvär med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän utmattning.

Det bästa sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Fulstopp

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att ordna ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!