Så upptäcker du och blir av med möglet i badrummet

Det är inte sällsynt med mögel i badrum. Detta äger sin bas i att allting som mögel vill ha för att växa nästan alltid finns i ett alldeles vanligt badrum, ifall det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i diverse skrymslen och vrår, där städningen kanske inte jämt är den mest grundliga. Därför är badrum, liksom odugligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen åt mögel.

I badrum finns det även ofta gott av hudavlagringar och tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel gillar att inta. Ofta känner man en dålig lukt i anknytning med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast karakterisera lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet gärna på kakel eller liknande släta material, alternativt i fogarna, bortsett från i samtliga skrymslen och vrån. Man kan se mögel som mindre svarta prickar, så kallat svartmögel. Detta kan vara någorlunda svårt att få bort, då fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Läs mer här

För att få bort små mögelfläckar på kakel samt i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel alternativt något annat rengöringsmedel och gno ordentligt på fläckarna. Avsluta med ättika för att stoppa att möglet återvänder med detsamma. Man kan även använda sig av klorin, men ge akt på att det är mycket miljöfarligt! Det dödar dock av möglet rejält.

Om man har stora problem med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och åtgärda eventuella bristande ventilationer eller dylikt samtidigt som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det med detsamma. Man bör dessutom se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet leta sig in i väggen och ges grepp där man inte enkelt kan undanröja det.

Det fullkomligt främsta sättet att bli av med mögel är att avlägsna de angripna delarna och byta ut det med nytt material. Det tar inte enbart hand om själva mögelsvampen utan också de hälsovådliga sporerna samt gaserna som mögel avger, vilka ger både illa lukt och kan vålla irritation samt symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan ske på andra vis också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en speciell apparat som värmer upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att tränga in i material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man bara stryker på ett likadant medel. Man bör inte vistas i rummet när man utför sanering på detta sätt eftersom ångorna ofta är giftiga även för både människor och djur, inte bara mögel.

Just när det gäller badrum är det betydelsefullt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är för den skull en god idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, även under badkaret. Samtliga ytor skyddas med hjälp av Fulstopp eller ännu hellre med Tvärstopp. Fräscht och god ventilation är alltså grundläggande för att undkomma mögel i badrum.