Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta ut takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel gillar att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte endast problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man förklara den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att klarlägga exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte gro på fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta. Mer info här

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.