Skador kan uppkomma ifall takpannorna invarderas av mossa

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan också orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det angeläget att inte låta mossa expandera över taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det runt tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten någorlunda löst i underliggande material. Det är således inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur omgivning vilket åstadkommer att mossa kan vara mer resistent än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att expandera på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett besvär som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en god idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således oerhört betydelsefullt att tänka på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Mer tips: På denna sajten

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.