Lite Bingo Anekdot samt annorlunda spel Del I av II

Spelet bingo kan spåras tillbaka till ett lotteri spel som heter “Il Giuoco del Lotto d’Italia” som spelades i Italien omkring år1530. På sjuttonhundratalet hade spelet mognat, samt i Frankrike hade spelkort, polletter, läsning av nummer lagts till i spel. På artonhundratalet var Bingo flitigt nyttjat i Tyskland för utbildningsändamål att bilda barn stavning, beteckning […]

The post Lite Bingo Anekdot samt annorlunda spel Del I av II appeared first on Migel bingo.