Lite Bingo Historia samt annorlunda spel Del I av II

Spel bingo kan spåras tillbaka till ett lotteri spel som heter “Il Giuoco del Lotto d’Italia” som spelades i Italien cirka år1530. På sjuttonhundratalet hade spelet mognat, samt i Frankrike hade spelkort, polletter, läsning utav siffror lagts till i spelet. På artonhundratalet var Bingo flitigt brukat i Tyskland för utbildningsändamål att lära barn stavning, namn […]

The post Lite Bingo Historia samt annorlunda spel Del I av II appeared first on Svenska Bingospel.