Badolja med tea tree

Badolja har länge varit en produkt som flera använder, det skapar en sinnesstämning och höjer våra känslor. Man använder det ofta för spirituella och medicinska ändamål.

The post Badolja med tea tree appeared first on Tea Three Oil.