Att tänka på inför träning i samband med Atkinsmetoden

Fungerar Atkinsdieten tillsammans med träning? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon kraft över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer ork än vad många andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar dock att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det viktigt att följa dieten noggrant eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Mer Atkins här

Det är egentligen personligt huruvida man kan träna lyckat under en kolhydratfattig kost eller inte, men de som har förutsättningarna kan förvänta sig en träning som är fördelaktig energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt utökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en god jämvikt mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har möjlighet att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller även de som inte motionerat på åtskilliga år. Däremot kräver löpning mer kraft vilket är något som kan bli bättre med större vana och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är passande att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer krävande. Genomgående så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och hitta en god jämvikt i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många menar att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en bra jämvikt och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.