Besvärligt när mossa växer på tak samt takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som medför stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket medför de flesta hustak till trevliga ställen för mossa. I synnerhet ifall hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här omgående för mer tips

Det är betydelsefullt att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan brista. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan väck. Ett traditionellt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn åstadkommer så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att ges den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Detta gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom testa att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken blir rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan även tvätta taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan resultera i fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Alltså ska man tänka på hur man kan hindra att mossan ges förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.