Betydelsefullt att tänka på vad man äter när man går på Atkinsdieten

Atkinsmetoden är en strikt diet som kräver mycket disciplin samt motivation. Givetvis finns det födoämnen som bör undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att reducera kolhydraterna, och speciellt dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och också fiberfattiga produkter som består av mycket vitt mjöl.

Ca 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det återstående energibehovet från intag av kolhydrater.

En tydlig fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter samt producenter. Länk till mer info I mataffärerna finns således mer grovt bröd att finna, och sockerhalten i till exempel yoghurt samt i juicer har blivit mindre. Födoämnen som innehåller mycket fibrer såsom grönsaker, frukt, linser, bönor och spannmål är visserligen bra i begränsade mängder men bör reduceras i enlighet med Atkinsdieten. Det är betydelsefullt att hålla uppsikt över dessa födoämnens annorlunda GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. Därför är det fördelaktigt att inta ändamålsenligt protein som i huvudsak finns i vilt kött, avokado samt fisk.