Induktionsfasen

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta tillstånd ska man i induktionsfasen begränsa kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att förtära obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg samt en del grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga grönsaker brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande föda tas bort ur kosten. Det är därutöver viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te ska begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut snabbt ifall allt går som planerat. Det handlar om ungefär 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Bra atkinssajt Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara krävande för kroppen och medföra risker. Vid en dylik situation ska man alltid rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt i induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen förtära upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få dålig andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten får då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede i Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför strikt och extrem diet som skulle vara oerhört krävande för kroppen under lång sikt. Visserligen måste man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en provisorisk men essentiell åtgärd för att kraftfullt främja kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att hastigt komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man intaga sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man successivt anpassa sina måltider.

Det är mycket betydelsefullt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta mycket vätska. Givetvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.