Mellanfasen – finjustering av vikten

Redan inom viktminskningsfasen, ifall framgångsrik, kommer man nära sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som självfallet dessutom är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur otroligt central mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det betydelsefullt att oerhört sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligtvis än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket raskt också. Man bör emellertid hålla sig undan en sådan frestelse därför att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur besvärligt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto lättare är det att åstadkomma det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering. Kanontips

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. I en lyckad mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att finna balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen ska man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Följaktligen gäller det att vara extra noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.