Så blir du motiverad

Motivation är nyckeln till att vi lyckas med otaliga åtaganden här i livet. För vissa situationer krävs mer motivation än annars. Att hitta motivationen att banta är för många inte helt simpelt även om viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den av flera extra krävande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En otvetydig fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att nå. Att alltjämt jobba mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också tydliga belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Länk till mer atkins Man tillåts nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är betydelsefullt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den endast pågår under en mycket kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden ihop med en god vän. På så sätt kan man alltid uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man tvingas göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar vanligtvis i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är hela tiden bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och därtill om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt förändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att tillaga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute genererar inte enbart sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.