Vilka är fördelarna med Atkinsmetoden?

En av världens mest populära bantningsdieter är Atkinsdieten. Det beror självklart på att bantare har uppmärksammat dietens otaliga fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta styrka som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att äta hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara omätt. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är verkligen en drömdiet för de som letar efter en lämplig procedur för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak väldigt mycket i vikt och får lägre blodfetter. Bra sajt

Ur ett långsiktigt perspektiv är det flera Atkinsbantare som beskriver att det är enkelt att vara dieten trogen just därför att den är så pass tillåtande för varierande mat. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig minska kost med hög fetthalt vilket medför att flera populära livsmedel blir tillåtna såsom till exempel kött, grädde och ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost medför att det blir lättare att skifta kosten. På så vis blir det så klart svårare att fuska och förtära föda som inte är tillåten.

För personer som tränar mycket är Atkinsmetoden speciellt väl lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som medför att mer muskelmassa går bort i takt med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte behöver gå omätt leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är självklart faktorer som också påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden väldigt gynnsamt för sömnen. Trötthet i kombination med avsaknad av hunger genererar balanserade sömnvanor. Övriga dieter som inte tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner och dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost innebär förbättrad insulinkänsligheten, ett reducerat blodtryck samt minskade insulinnivåer i blodet. Dessutom pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret och förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt många forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till klassisk bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inflytande på annorlunda typer av behandling av patienter som har övervikt. I flera fall har därjämte Atkinsdieten varit en eftersträvansvärd diet av patienterna själva.

Den som vill veta mer om Atkinsdieten kan enkelt upptäcka massvis av information p.g.a. dietens omåttliga populäritet. Det finns en enorm mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Dessutom har det fullständigt exploderat med tips och råd på allehanda webbplatser samt bloggar.