Är e cigarett farligt?

En del vill proklamera att el-ciggen är lika farliga som vanliga cigaretter, men det stämmer inte. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Det är inte bevisat att e-cigaretter ökar risken att få i sig ämnen som formaldehyd.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

e

Är verkligen e cigg farligt?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Innan man börjar med el cigg så ska man ta reda på e cigaretter fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. e cigarett innehåll

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

inte farligt. Det som är bra med dessa cigaretter är att man inte stör någon annan och man blir inte sjuk av dem. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.