Att fundera på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därnäst välja rätt system. Självfallet finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Informationslänk följer:tasystemnu.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som måste vara betydande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill äga ett system som oupphörligt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara tillförlitlig och bidra till många felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju enormt betydelsefullt att systemet alltid är tillgängligt samt att det inte alltid drabbas av driftfel. Ifall systemet är ur funktion funkar ju inte det viktigaste, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli mycket dyrt och arbetsamt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara riktigt säker på att få ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig med tanke på att de är bra utarbetade och har troligen gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet funnits på marknaden.

Det som är helt avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så tätt som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken mån TA-systemets servrar är verksamma. Att tänka på upptiden är extra relevant om organisationen är stor och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det tvingas självklart även TA-systemet vara beredd på. Följaktligen måste företaget kalkylera med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men även i framtiden.

För att ta fram en passande behovsanalys måste somliga fundamentala frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Övriga relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är anslutna till systemet samt ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är oviss i sin prognos gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är viktigt att det är ett paket som okomplicerat och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en onödig procedur att byta ut TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självfallet opportunitet att uträtta mer än enbart reservera transporter. Det ultimata är att ringa och prata med leverantörer och efterforska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support måste vara snabb och lojal därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.