Ett TA-systems funktioner

Vilka funktioner bör finnas i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga procedurer och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns förstås en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är givetvis att hantera transporter samt beställa transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Infolänk:taprogram.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att göra en bokning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast oerhört enkelt, och det är även möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle oriktig upplysning fyllas i så assisterar systemet att rätta så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket starkt skäl till att införskaffa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan såra en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning eller övrigt manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga inställningar. Det innebär naturligtvis att mycket manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i rätt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en okomplicerad sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din transport levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om leveransen.

Med enkelhet kan den tillgängliga informationen även ordnas till hjälpsam statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och självklart även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att hantera dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en transport. Det brukar vara genomförbart att flexibelt skapa sina aviseringar.