Vad är ett TA-system?

För att få möjlighet att hantera sändningar samt transportörer från ett och samma ställe så krävs ett TA-system. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar jobb på flera skilda områden. Ett TA-system är för den skull ett mer avancerat arbetsredskap än till exempel en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet runt ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av skilda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Naturligtvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två skilda förutsättningar för att kunna administrera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt genom internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självklart likaså uppkoppling mot internet. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs vissa praktiska åtgärder. Det handlar om att begripa att tid är kapital, och ökade intäkter är givetvis ett mål som samtliga näringsverksamheter måste sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte ordentligt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något övrigt vis kontakta transportören. Därnäst är det inte bara själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är även angeläget att kontrollera så hela transporten blir korrekt. Till exempel kan det handla om att hålla koll gällande papper samt skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är likaså någonting som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas dessutom inte i avsaknad av ett TA-system med tanke på att det blir svårare att veta om vad som sker med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Länk till mer info följer: www.taprogram.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är enbart ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en frakt. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att göra en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.