Vad innebär Ketos?

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ned fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen dra ihop sig. För att produktionen av keton ska komma igång ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Bra sajt

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och därför minskar man i vikt. Man gör sig således av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppfatta extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når högst hormonell effekt av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen otäck. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt trötthet är några av de bieffekter som kan uppkomma.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är konstruerad på så sätt att den är anpassad att utstå kortare perioder av både svält samt längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Givetvis förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydande del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt enkelt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i ihållande ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är emellertid en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man tillfälligt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns även urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en sträng kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat ska man inte bara undvika alla tydliga kolhydratkällor som exempelvis pasta, ris samt potatis. Man ska också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av överdriven föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan resultera i att insulinet i kroppen förhöjs och det blir för den skull tufft att hamna i ketos.

Istället bör man således äta sig mätt genom att lägga till mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten medför nämligen att man känner sig mättare. Det innebär även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.