E-bok om ID-kapning

Att falla offer för bedragare är naturligtvis en mardröm för den som drabbas. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att kapa en identitet. Det är mycket förfärande men ett faktum som man måste beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone någorlunda trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en god förutsättning med tanke på att man då får större inblick i vad som måste åtgärdas för att motverka en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan användas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som inte har en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt otäck.

En bedragare kan åstadkomma en hel del innan den blir påkommen, och med tämligen limiterad information är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna handlar dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är något som de genomför på ett mycket okomplicerat vis.

Det gäller att vara extremt noggrann med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt rutinerad bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är även typiskt att ID-kapning sker på nätet eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är för den skull absolut nödvändigt att ha extremt starka lösenord. De bör helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och olika tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självfallet också angeläget att tänka på att ha så många skilda lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar avsevärt för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte enbart privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan dessutom näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna uppgå till en mäktig omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går självklart genast ner i bedragarens ficka.

Det är komplicerat att redovisa kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och vill ha konkreta råd på vad man måste tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som skänker detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man bäst skyddar sig. Det är en extremt betydelsefull bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets alla bibliotek.