Fulstopp för alg- samt mossborttagning

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad fungerar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inomhus, till exempel, badrum, utrymme under hus samt andra ytor av betong alternativt klädda med kakel, då man igenom att inte begagna gifter kan göra behandlingen även om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar de där (övrigt än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar försvinner). länk till mer info

Om man får problem med exempelvis mögel så bör man innan behandling för bästa resultat granska absolut var man har bekymmer med detta. Det lättaste sättet för just mögel är att betala för in en mögelhund som söker genom huset och letar opp alla angrepp. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja verka som lite kostsam att anlita en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få dän allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortgå växa utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att feja är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Metod 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet spola dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas dän helt och två till tre år för det att spolas av från fasader.

Metod 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i minst en dag och upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av bort alla påväxter med vattenslang. Man kan även begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.