Natriumkarbonat fungerar perfekt till att få silvret att blänka

Att använda sig av natriumkarbonat är ett gammalt välfungerande knep för att avlägsna beläggningar från silver. En bit aluminiumfolie måste dölja botten på förslagsvis en glasskål. Därefter strör man ut natriumkarbonat för att sedan tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts samt fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ner silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som händer i vattnet är en mycket effektiv process. Det som händer är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det betydelsefullt att ventilera ordentligt – speciellt om hårt oxiderat silver ska behandlas. Att processa silver enligt den här metoden innebär att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna måste man ta upp silvret och skölja det med kallt vatten och torka och gnida med hjälp av en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med kontakt men ämnet, men däremot kan irritation i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier med tanke på att det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden natrium karbonat (na2co3)
är inom glas- och tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan dessutom produceras syntetisk väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en konstgjord process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara lite frätande så ska handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte sällsynt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då oftast under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.