Behandla mossan på rätt sätt så försvinner den

Drömmer du om den perfekta gräsmattan likt den på golfbanan? För flera så är ju golfbanans vackra yta synonymt med det perfekta gräset, men det kan tyckas vara en besvärlig uppgift att få den mossbeklädda tomten att förändra form då man inte kan så mycket om trädgårdsskötsel.

Med järnsulfat mossa inte står ut med så kan man ganska fort komma till bukt med mossproblemet, men det gäller att applicera på korrekt sätt och att åstadkomma en del andra saker som kommer att befrämja gräsmattans fortsatta framåtskridande.

Avverka mossa med järnsulfat mossa inte står ut med

Före du börjar planera för att få bort mossan med järnvitriol så ska du fundera på att en normal villagräsmatta innehåller olika grässorter. Detta gör att man inte kan räkna med att få samma fina gröna nyans som på golfbanan.

Men du kan förvänta att få bort mossa ifall du använder dig av järnsulfat mossa inte uppskattar. Det här ämnet gillas heller inte av sniglar och det är ju en bonus för den som inte vill få hungriga mördarsniglar i trädgården.

Med järnsulfat på gräsmattan före gödsling så kan du få undan mossan och du kan se fram emot en järnvitriol effekt som även ger ett grönare gräs. Det här skulle ju kunna lämna ett resultat som påminner mer om greenen vilket inte är så dumt.

Viktiga saker att fundera på vad gäller gräs på tomten

Det finns mer än mossa att fundera på då man vill få en förtjusande gräsmatta. Visst är det enastående att handla en järnsulfat säck eller en behändigare dunk (allt sånt finns på allt-fraktfritt.se) som man kan ansluta till vattenslangen och duscha gräset med, men du ska även se till att bearbeta gräsmattan på korrekt sätt.

Klipp ej gräset för kort. Tänk på att ge åtminstone 4 centimeter så att rotsystemet som finns under förblir starkt. Det är likaså bra att använda ett naturligt gödselmedel efter behandlingen med järnvitriol. Man kan gödsla under våren och sommaren, men när hösten kommer så ska järnsulfatbehandlingen icke följas av gödsling.

Vägen till den perfekta gräsmattan är inspirerande

Något som kan vara bra att känna till är att man någorlunda kvickt kan komma in i rätt tänk vad gäller gräsmattan. Då du börjar avlägsna mossa med järnsulfat så kommer du på ett naturligt sätt också vidtaga andra bitar som gödsling och kanske också mossa på stenplattor. Vill Du veta detaljer Klicka Här järnsulfat köpa.

Detta är något som ger enorm förtjusning och dessutom inspiration. Du behöver ej lära dig allt på en dag, med tiden så förstår du mer om vad som krävs för att hålla gräset snyggt. Starta sammansätta järnsulfat och vatten idag och lär dig mer om hur du kan hålla gräset rent med sand imorgon.

Det kan likaså vara förståndigt att avskilja uppgiften med andra i hushållet. Om du tar vårens hantering mot mossa så kan någon annan sköta sommarens bestyr. Tillsammans hjälps vi åt för att eliminera mossan.

Bli av med mossan på dina stenplattor på bästa sätt

Mossbeklädda stenplattor är inte det mest tilltalande. Det är ju inte nödvändigtvis så att alla tycker att det ser romantiskt samt inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns bra anledning till att avverka mossa på stenplattor ifall man vill ha en förtjusande och mysig trädgård. Med god mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Före du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det betydelsefullt att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan intelligent att spraya på med järnsulfat samt vatten för att därefter tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Därtill kan det färga plattorna.

Börja med att förbereda hur du ska tillintetgöra mossan och efteråt få dän den, och arbeta sedan steg för steg för verkningsfull borttagning av mossa från stenplattor.

Eliminera mossa på stenplattor med god mossbekämpning och korrekt attityd

Bra mossbekämpning medför att man dödar mossan som finns på plats samt skapar en miljö där den icke längre trivs lika bra. Det är för det mesta så att man ser mossa där det är ont om näring och det är således som man kan stödja gräset genom att gödsla ordentligt under vår samt sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla rent och göra det komplicerat för mossan att komma tillbaka. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du skall lägga i trädgården. En ofläckad samt jämn yta är icke lika inbjudande som ett poröst material med otaliga ihåligheter.

Tänk korrekt från begynnelse men förtvivla inte om du nu tvingas röja mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter och ojämnheter. Det går att få dän mossväxten med järnsulfat och vatten eller Bensaltensid eller Fulstopp. Anta att du kan vinna över mossan och du kommer att besegra!

Viktigt att tänka på ifall du ska jobba med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är ickelevande så vill man självklart skölja bort den och det kan man enkelt uträtta med en högtryckstvätt. Men man ska vara försiktig då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan leda till att mossan sprutar åt alla håll så beskydda ögon med ett gott ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan också fördärva stenar av poröst material. Ifall du skapar ojämnheter så skänker du ju bättre grogrund för kommande mossa så jobba hellre långsamt och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Vanligtvis är det en bra ide att köpa en platt-tvättare som finns som tillbehör till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara borta för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte säkert att man kan röja mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, alternativt järnvitriol, för plattor skänker goda resultat, men beroende på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva upprepa behandlingen några gånger. Klicka här för mer detaljer weibulls.

Detsamma ifall det är ljusa plattor och man ej kan nyttja järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid eller Fulstopp. Alla preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är angeläget att genomföra regelbundna behandlingar med mossmedel.

En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och detta kan fungera hejdlöst bra.

Innan du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid korrekt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flertal dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill förvalta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man sköta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt fin effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att få en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som verkligen känns perfekt. Det här kan ta några säsonger för mossan är enveten och så tillika ogräset. Men om du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här för mer information järnsulfat mot mossa.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla lite olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Det här är en enastående produkt som man kan ha kolossal användning av och som kan vara en huvudsaklig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.

Vad bör man tänka på vid en alg och mögeltvätt?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man måste så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man sannerligen har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan bruka för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en undersökning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Klicka här för mer info
Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Ta bort mossa i trädgården med en förträfflig och effektiv spridarramp

Hur ska man få ut det där järnsulfatpulvret över gräsmattan för att eliminera mossa? Ifall man skaffar en mossa GTI eller en ejektordunk så är det ju inte så besvärligt att spraya på men den som vill blanda själv för billigaste järnsulfat pris eventuellt hellre använder den gamla hederliga vattenkannan. Med en spridarramp så kan detta fungera alldeles eminent.

Så fungerar en spridarramp till vattenkannans pip

Det är lätt nog att sätta en spridarramp på vattenkannans pip. Spridarrampen påminner lite om de skrapor som man kan bruka i köket och för att göra rent fönster med. Spridaren kommer att sprida vattenblandningen på ett slätt sätt då man tippar på vattenkannan och tar sig fram över gräset.

Detta är effektivt och lätt men det är klart att man får tänka på att vattenkannan kan bli bra tung. Dessutom så får man ju gå många omgångar för att hantera en större gräsmatta. Detta är anledningen till att en del väljer att eliminera mossa med andra mossbekämpningsmedel som man sprider på enklare vis ovan gräset.

Sprid järnsulfat samt vatten på rätt sätt på gräset

För att du ska erhålla ultimata effekten med spridarrampen så är det mycket betydelsefullt att blandningen du har i kannan har korrekt järnsulfat dos det vill säga rätt balans mellan pulver och vatten (100-200 gram järnsulfat till 10 liter). Här ska du sluta upp bakom anvisningarna som finns på säcken eller burken noggrant.

Det är sällan intelligent att dra till med lite mer pulver därför att man tror att det då kommer att bli bättre resultat. Blanda noga så att var del vatten har pulver. Om du ej åstadkommer det här så kan behandlingen på vissa ställen av gräset bli helt meningslös.

Blanda korrekt järnsulfat dos till din gräsmatta

Hur mycket järnvitriol kommer du att behöva till din gräsmatta? Det här beror förstås på hur mycket gräs du har. Men det rör sig ej om mer än en skopa till 10 liter vatten, så dyrt blir det inte och man kommer lång också med en mindre behållare pulver.

Fördelen med GTI är att man personligen inte behöver tänka på hur mycket som ska blandas och att man får spridningen exakt som när man vattnar med slangen. Nackdelen är att det är dyrt, man får 25 kg järnsulfat + ejektorflaska på allt-fraktfritt.se för vad en liter Mossa GTI kostar. Men de flesta kommer att förstå exakt hur man ska mixa så att det blir korrekt dos även med vattenkannan, 100-200 gram järnsulfat till 10 liter vatten..

Spridarrampen är användbar men inte för samtliga

Innan du beställer spridarrampen till din vattenkanna för att avlägsna mossa i trädgården så ska du överlägga om det här sannerligen är rätt val för dig. Ifall du vet att du orkar med att gå runt med en full och halvfull 10 liters vattenkanna så kommer du att fixa jobbet.

För äldre personer samt andra som inte har den fysik som krävs för den här typen av trädgårdsarbete så är en spridarramp inte jämt den ultimata lösningen. Det blir alldeles enkelt för krävande att kånka vattenkannan. Vill ni veta mer Klicka Här köpa järnsulfat. Man ska även fundera på att man behöver gå sakta fram vilket kan bli tungt för somliga varpå mossa GTI eller egen blandning i ejektordunk är ett bättre val.

Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte alltid som alla gillar mossa även ifall det I somliga fall kan vara snyggt att skåda. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa samt en ejektorflaska för att bli av med den.

köpa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man enbart en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. Klicka här för ytterligare information.

Dunken har en funktion som gör att blandningen sker automatiskt och det är mycket praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och därpå ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska bearbeta taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man skrapa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därnäst kan man skölja med vatten för att få dän lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan efteråt se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att köpa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på internet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flertal under egna namn.

Då är billigare för man beställer omedelbart från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till konsument utan mellanhänder. Därtill är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då en aning starkare blandning så funkar det ändå = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få yrkesmässig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna uträtta arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha nödvändig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull retsam i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men ibland kan det vara enklare att göra allting själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.

Kan man få bort alla mossa i trädgården med mossrivare?

Tyvärr är det komplicerat att få bort all mossa I trädgården med en mossrivare. Mossa på stenplattor kan man ju ej röja bort med en maskin som är till för gräsmattan och följaktligen så kan det vara förståndigt att betrakta en lösning som kan fungera universellt i trädgården.

Mossa i gräsmattan vad göra?

Låt oss se en aning närmre på det där med att röja mossa…

Mossrivare mot mossa som sitter djupt i gräsmattan

Mossan sitter sannerligen ej så grundligt. Gräset har ett djupare rotsystem så man behöver inte ängslas för att mossrivare skulle eliminera gräset tillsammans med mossan. Men det ser ju icke så fint ut efter att man har rivit dän eländet. Gräset blir plötsligt kalt samt man får fläckar där mossan en gång satt.

Med mossa i gräsmattan vad göra är det massor som undrar och mossrivning kan kännas som det ultimata svaret då den handgripligen innebära att man får undan stora partier mossa. Det kan helt enkelt kännas tillfredställande att inhämta ihop stora högar av mossa i en skottkärra men det betyder icke att detta är den bästa mossbekämpning som finns. Klicka Nu för mer info järnvitriol inomhus.

Bättre sätt att ta kål på mossan på

Det finns andra sätt att avlägsna mossa på. Man kan exempelvis använda sig av järnsulfat samt vatten (100-200 gram till 10 liter vatten) för att döda mossan. Det här kommer inte att förinta ogräs i gräsmattan men mossan kan man bli av med utan att riva. Mossan kan blott ligga kvar, den förvandlas till näring för gräset.

Den som väljer att tillämpa järnsulfat mot mossan ska emellertid tänka på att man även måste gödsla för att erhålla bästa resultat. Detta trots att järnsulfatet är ett näringsämne för gräs som skänker grönare gräs.

På allt-fraktfritt.se finns en spridarbom till vattenkanna så kan raskt kan vattna ut järnsulfatblandningen. Där finns likaså en “ejektordunk” på 2,5 L som kopplas på trädgårdsslangen.

Järnsulfatblandning 200-250 g + vatten i volymen 1 liter fylls i dunken. Trädgårdsslangen kopplas på och så sprutar man gräsmattan, koncentratet i dunken späds ut 20 ggr. Fort och jätteenkelt, funkar likaså med Fulstopp.

Välj en procedur som medför ett helhetstänk

Oavsett om man väljer att avverka mossan med mossrivare alternativt om man föredrar järnvitriol (ett annat namn på järnsulfat) mot mossa så ska man tänka på att jämt arbeta med en helhetsmetod. Det är sällan så att en sak kommer att giva en grann gräsmatta. Man måste utföra lite mer än noppa bort mossan.

För att gräset skall övermanna mossan så behöver det gott om näring och det behöver likaså vara tjockt. Det här åstadkommer man genom att gödsla, så mer gräs, samt givetvis även genom att få dän ogräs.

Ifall du ser på en procedur för att få dän mossan i trädgården och inser att den har många olika punkter som förvisso kräver mer jobb men som tyder på att man här ser på mer än själva mossan så har du antagligen hittat rätt

Var efteråt enveten och vik inte från metoden! Detta är ett misstag som många gör för att sedan gnälla på att det inte fungerade. Med tiden så kommer det att fungera med mossrivning såväl som med andra metoder.

Sprider man mossan i trädgården med mossrivaren?

Du måhända har hört att man rentav sprider mossans sporer med mossrivaren och det stämmer. Man kan få en situation där man får mer mossa än tidigare för att man med mossrivare sprider sporer över hela gräset. Det är hela tiden bra att röja I kombination med att nyttja järnsulfat.

När våren kommer kan man bli tvungen att röja mossa

Även om mossa I vissa avseenden kan vara vacker så får den gärna inte finnas I våra trädgårdar.

Nu är det emellertid rätt normalt med grön mossa och andra typer av mossa i gräset samt på andra platser i trädgården och därmed så är det viktigt att betänka på hur man på ett effektivt sätt kan bli av med detta naturliga inslag.

Ska man avlägsna mossor alternativt låta de bli kvar i trädgården?

För flertal så är det alldeles självfallet att man ska eliminera mossor som får grepp i trädgården. Dessa må vara mjuka att gå på men vill man ha snyggt gräs så tvingas man eliminera mossa. Detta gör man enklast med ett bra mossmedel. Här är järnsulfat på gräsmattan att råda eftersom det här är ett naturligt medel, skänker gräsmattan näring och påverkar gräset på ett bra sätt.

Man kan förstås även arbeta med moss-riv men ifall man inte börjar med att först eliminera mossan med järnsulfat, eller järnvitriol som det även kallas för, så kan det vara besvärligt att vinna mot mossväxten. Man måste döda mossan först innan mossrivning, annars sprider man endast den.

Vill du ha ett fint gräs så ska du eliminera mossorna, men om du föredrar en naturtomt så är det ju bara att låta mossa och lavar hållas så att din tomt till sist ser ut som en bit av skogen.

Mossa som sätter sig på trä, sten samt tak

Mossan sätter sig inte blott i gräsmattan och då man blandar järnsulfat samt vatten (100-200 g till 10 L vatten) så kan man passa på att spraya på stengångar samt andra platser där stenarna sakta men bestämt täcks av ett grönt eller brunt växtlager. Järnsulfatblandningen kan påverka vissa ljusa stenplattor, då använder man Fulstopp alternativt Bensaltensid istället. Klicka här omgående för mer detaljer ta bort mossa.

Då man ska processa andra delar av trädgården samt utemöbler av trä så kan man välja särskilda mossmedelsprodukter, Bensaltensid utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp är möjligen det bästa. Järnsulfat tak mår bra av kommer förstås i förpackningar som är tänkta för den här typen av hantering.

Även ifall de annorlunda mossmedlena innehåller samma sak, alltså järnvitriol och vatten, så kan de ha en aning olika utformning. Med tanke på detta så är det smart att kora en produkt som är tänkt för den yta som ska behandlas och att man använder sig av korrekt järnsulfat dosering när man blandar järnsulfat med vatten, därför att få den önskade effekten.

Enklare behandlingsmetoder för att bli av med mossväxt

Då mossan ska bort så kan man få en massa arbete beroende på den procedur som man väljer. Det kan bli tungt att röja mossa och har man en otymplig vattenkanna så är det heller inte så bekvämt att fördela järnsulfat samt vatten över grön mossa som spritt sig över hela trädgården.

På allt-fraktfritt.se finns järnsulfat att införskaffa billigt samt 2 smarta tillbehör. En spridarbom som är 62 cm bred samt passar på vattenkannor, man vattnar ut järnsulfat hastigt.

Därtill en ännu smartare ejektordunk där man fyller järnsulfatblandning 200-250 gram järnsulfat per liter vatten, kopplar vattenslangen samt sprutar gräsmattan. I munstycket blandas järnsulfatkoncentratet och vatten så att koncentratet späds ut 20 gånger.

Det går att bearbeta på enklare sätt med smarta mossmedel som dödar mossor utan att utgöra en fara för miljön. Tänk även på att rusta arbetet på korrekt sätt. Ha skyddsglasögon ifall du ska spraya dän död mossa på stenplattor med högtryckstvätt, och bearbeta under korrekt årstid så att du slipper göra om allt flera gånger per år.

Så blir du av med mögel på bästa vis

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus på grund av annorlunda anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Detta är nästan jämt en konsekvens av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall också andningssvårigheter.

Man kan också drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn på grund av de besvär som mögel innebär. Det är alltså betydelsefullt att bli av med möglet och förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha tvättat ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Mer info: På den här sajten

En annan metod så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!

Bästa sättet att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man inte vill ha mossan i gräset så är det tråkigt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan ganska lätt få bort mossan med mossmedel som man kan bruka på plattor såväl som på gräset.

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är ej så besvärligt att kratta bort men det blir än enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar eller vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att handla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därutöver billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan och på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är ickelevande så kan man nyttja sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna fort och effektivt. Mer information här mossa på stenplattor.

Betydelsefullt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning eftertänksam med högtryckstvätten alternativt använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är självklart en fördel att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan via att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det alltid en fördel att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder kanske järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka somliga typer av stenar så vill man inte ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är ängslig för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt förstöra dina stenplattor så bör du prova på en liten bit alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett snabbt och lätt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns också en briljant spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flera års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är fullkomligt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett bra mossmedel så kan man även förmå den här situationen. Se blott till att du har en bra plan för behandling och ge inte upp. Om mossan har ett riktigt bra grepp så möjligtvis du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli helt fria från mossväxten.