Varför ska jag ha en valphage?

Jag är i hemmet hela tiden samt valpen kan deltaga mig?

Detta är en riktigt bra fråga, följ mig när jag förklarar!

Det korta svaret – en valphage som nyttjas på rätt sätt, kan vara en livräddare för valpar och kan också ger dig lugn att kunna att din hundvalp är på ett säkert ställe, när man är upptagen eller borta! Hämtat från: valphagar.se.

Ett av de långa svaren – och detta kan verka gå en del runt, men läs följande text noggrant – detta är jätteviktigt när man föder upp en liten hundvalp alternativt flertal.

Detta är baserat på mina mångåriga erfarenheter samt bakom är också några utav de sorgliga historier ett litet antal övriga valpägare innehar delat med mig under åren.

För att framgångsrikt ta opp en liten hundvalp till en kry vuxen, måste du undvika att din valp får hypoclycemia (lågt blodsocker) så mycket som möjligt.

Man kanske inte kan avstyra samtliga hypoglykemiska episoder, särskilt om detta är din första valp samt man provar lära dig skillnaden emellan en liten puppy och en större – men jag antar absolut att det är angeläget att man innehar så få perider med liten mängd blodsockerepisoder som möjligt.

En valphage stöder dej att uppnå detta.

Om du inte är bekanting med hypoglykemi hos valpar, bara för att sammanfatta – lågt blodsocker händer när dina valpars “kaloriintag ej kan hålla jämna kliv med sin kaloriförbrukning”.

Bristfällig kvalitet på mat, de tar för stora tuggor när de äter, alltför distraherade för att förtära, för mycket fysisk aktivitet, springer, leker samt studsar överallt istället för att spendera en del av sin dag i en valphage nära dej, ej tillräckligt vila samt sömn, mycket av kinkighet eller gråt för att de är ensamma, frossa när det är kyligt eller flåsande när det är hett – allt avlägsnar välbehövlig kraft från den lilla kroppsfunktionerna.

Ditt arbete under de första månaderna är att se till att frågor som dessa ej blir till ett litet antal bekymmer alls.

Detta är en av anledningarna till att valpar ej är lämpliga allmän, samt varför det är angeläget att man söker dej den tid man är gärna att investera, samt den behandling och handledning du är gärna att ge din hundvalp varje dag av ditt liv!

Innan man gör beslutet att inhandla alternativt ta till bostaden en!

Så nu att besvara din fråga ovan – hurså ska man en valphage eller liknande fristad för din valp?

Eftersom en valphage ger allt det erforderlig ovan:

En säker plats, vari din lilla hundvalp kan vara säker också utan tillsyn.

Utan från skador samt olyckor, och vari det ej kommer att hamna i trånga utrymmen vari den inte bör vara i, när du ej ser.

Små valpar passar in i de minsta utrymmen man kan tänka sig – alla skrymslen och vrår du antar att de inte kunde anlända in – anta åter – de kan samt ges de chans, kommer de!

I en valphage kan valpen vara var man än är, när man tillverkar dina vanliga sysslor och ännu vara i en säker ett klimat.

Man kan krama, kela och älska den, du vill bara ej riskera att man trampar på den, springer ut alternativt gömmer sej.

Samt förresten – valpar vet aldrig själva när de skall avbryta i god tid!

Valpar kan leka tills de somnar, glömmer att förtära eller inmundiga, samt efter braka en timma eller ett par efteråt.

En puppy kan hänga samt vara med dej – bara inte hela dagarna.

Tills valpen är någonstans i 6-7 månader intervallet, bör man behandla det som en mänskligt spädbarn med dieter schema / rast / sova perioder, och efter det att den nått den åldern – skall du ännu behandla det med enorm aktsamhet när det gäller storleksbegränsningar, kolhydrater nivåer samt säkerhet.

Detta var en del kort om varför du ska en valphage till din nya familjemedlem, men det finns flera flera orsaker varför det är bäst med en bastant valphage, bland annat när du vill att din hundvalp alltid skall känna sig trygg samt när man ska träna din valp att bliva rumsren – men det är att andra avsnitt.

Varför behöver jag ha en valphage?

Jag är i bostaden hela tiden och valpen kan vara med mig?

Detta är en riktigt bra fråga, följ mig medans jag förklarar!

Det korta svaret – en valphage som används på korrekt sätt, kan vara en livräddare för valpar samt kan också skänka dej lugn att kunna att din valp är på ett säkert ställe, när man är inte tillgänglig eller borta! Hämtat från: Här.

Ett utav de långa svaren – samt detta kan agera ta vägen en del runt, men läs följande skrift noga – detta är jätteviktigt när man föder opp en liten hundvalp alternativt flertal.

Detta är baserat på mina mångåriga erfarenheter och bakom är också ett litet antal av de sorgliga historier några andra valpägare innehar delat med mig under åren.

För att framgångsrikt ta upp en liten hundvalp till en kry vuxen, måste man undvika att din puppy får hypoclycemia (lågt blodsocker) så mycket som genomförbart.

Man kanske inte kan avstyra alla hypoglykemiska episoder, särskilt om detta är din första puppy och du provar lära dej skillnaden mellan en liten hundvalp samt en större – men jag tror verkligen att det är viktigt att du har så få perider med liten mängd blodsockerepisoder som möjligt.

En valphage stöder dej att klara detta.

Om man ej är bekant med hypoglykemi hos valpar, blott för att sammanfatta – lågt sockret i blodet händer när dina valpars “kaloriintag inte kan hålla jämna steg med sin kaloriförbrukning”.

Dålig kvalitet på födoämnen, de tar för stora tuggor när de äter, alltför distraherade för att äta, för mycket fysisk aktivitet, springer, leker och studsar överallt istället för att spendera en andel av sin dag i en valphage nära dig, inte tillräckligt rast och sömn, mycket utav kinkighet eller gråt för att de är ensamma, frossa när det är kallt alternativt flåsande när det är varmt – allt tar bort välbehövlig energi från den lilla kroppsfunktionerna.

Ditt jobb under de första månaderna är att se till att frågor som dessa ej blir till ett litet antal problem alls.

Detta är en utav anledningarna till att valpar inte är lämpliga allmän, och varför det är angeläget att man söker dej den tid man är gärna att satsa, samt den vård samt handledning man är gärna att ge din valp varje dag utav ditt liv!

Innan du gör beslutet att handla eller ta hem en!

Så nu att replikera din be om något ovan – varför ska man en valphage alternativt liknande fristad för din valp?

Alldenstund en valphage ger allt det nödvändig ovan:

En säker plats, vari din lilla valp kan vara säker också utan kontroll.

Obunden från skador samt olyckor, och där det ej kommer att hamna i trånga utrymmen vari den ej bör vara i, när du inte ser.

Små valpar passar in i de minsta utrymmen man kan grunna sig – alla skrymslen och vrår man tror att de ej kunde anlända in – anta åter – de kan samt ges de möjlighet, kommer de!

I en valphage kan valpen vara var man än är, när man tillverkar dina vanliga sysslor samt fortfarande vara i en säker miljö.

Du kan famna, gosa och tycka mycket om den, du vill blott ej chansa att du trampar på den, springer ut alternativt gömmer sig.

Och förresten – valpar känner till aldrig själva när de skall avbryta i god tid!

Valpar kan leka tills de somnar, glömmer att konsumera eller dricka, och efter braka en timme eller ett par senare.

En hundvalp kan hänga samt deltaga dig – blott ej hela dagarna.

Tills valpen är någonstans i 6-7 månader intervallet, borde man behandla det som en mänskligt baby med måltider agenda / rast / kinesa perioder, samt sedan det att den nått den åldern – ska du ännu behandla det med stor aktsamhet när det gäller storleksbegränsningar, kalorier nivåer samt säkerhet.

Detta var en del kort om varför man ska en valphage till din nya familjemedlem, men det finns många flera anledningar varför det är bäst med en bastant valphage, bland annat när man önskar att din puppy alltid ska känna sig trygg och när du skall exercera din hundvalp att bli rumsren – men det är att annat kapitel.

Exercera valpar att bli rumsrena Del 1

Att exercera en valp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av mig i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: valphagar.se.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, agenda samt vaksamhet och med en mycket stor portion tålamod.

Hundar är varelser som av bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan världen bör vara samt detta skall vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena djur samt om vi stå sig deras hem fräscht lär de sej snabbt hurdan man kan klara sina behov själva.

Anatomi
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att bilda upp valpen framgångsrikt genom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens agenda kan vi fort se hurdan vi kan elimenera samt bestämma var samt när vi vill att valpen skall bestyra sina behov.

Det finns fyra sätt som hjälper dej att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters hundkoppel.

Med assistans av ett koppel

När ni är ute ska en puppy alltid vara i koppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att låta sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen inte kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom borde en puppy ej lämnas utan uppsikt utanför hemmet.

Det finns alltför flera saker valpen kan hitta på och du önskar ej komma hem till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En valp vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sej och skulle föredra att hålla det ifrån där hon slaggar samt äter.

Det är därför en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan begagna lådan för att förhindra olyckor och begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att träna en puppy

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samtidigt låta honom exercera.

Valphagar är i en antal annorlunda höjder samt utföranden både för inom- och utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör mestadels utav olika moduler som möjliggör simpel justering utav storlek samt konfiguration och skall ge bärbarhet.

Det är möjligt att köpa ett par samt sätta ihop dem för att göra en ännu mesta inhägnad.

Om en valp måste lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en sluten låda.

Om valpen är för ung borde vi ej önskar avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du lägga valpens låda alternativt en binge, leksaker samt vatten om man ska lämna för en längre tid.

Räkna med att man kommer att inneha olyckor i valphagen så det är allra bäst att ha en valphage med helt plastgolv så att inte mattor alternativt golv under blir förstörda.
Utskällning inte på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning utav en puppy att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du har ett särskilt area som man vill att din valp skall klara sina behov kan du begagna en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska fixa sina behov.

Ta ut din hundvalp till det utsedda pottaområdet i koppel och fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt och studera området.

Det är bäst att om du främst innehar doftat området med valpens urin eller avföring.
Du kan ta ut en smutsig tidning eller dess spillning för att assist honom att få idén att det är där den ska ta vägen.

Om du kreerar denna bruk tidigt man kommer att har tränat din hundvalp att ta vägen till en viss plats samt den kommer mer än sannolikt att fortgå att gå till denna plats när den mognar också utan rep.

Även på pottområdet skall man starta ge din jycke ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man vill begagna.

Detta kommer antagligen till hands senare när du behöver att få din hund att göra klar på kommando.
När valpen tillverkar klart upprepar du kommandot samt efter ge den massor av eloge.

Man ska ge din puppy åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så skall en bra valphage vara stabill och få ett golv totalt av plast.

Man hittar ett par med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie av inlägg, läs gärna vidare…….

Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det händer olyckor med valpen utanför valphagen och lådan därinnanför huset eller lägenheten?

De mesta coacher är nu överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har motsatt effekt.

I allmänhet är detta en bäst policy att följa.

Men vovve samt valputbildare har olika syn på vilet som är det rätta sättet när det händer olyckor och det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns absolut inget svartvit svar på detta.

Man behöver använda vad som funkar för din vovve.

Om man tar en vovve till sitt dynga alternativt kiss samt gnuggar näsan i det är det inte en mänsklig alternativt verkningsfull förfarande.

Det är bättre att fånga hunden på bar dåd för då kan hunden bums associerar det till sin missgärning.

Om valpen börjar att kissa eller bajsa framför dej skräm honom med ett läte som att applåd bra samt noppa upp honom och omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt ska du vara neutral och behärskad och inte banna alternativt exponera någon ilska mot valpen. Se ven: Valphagesajten valphagar.se.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den massor med eloge genom att anföra, “bra hund! Duktig vovve!

Eller vilka ord du nu använder.

Vad händer om du bor i en lägenhet och din vovve inte innehar access till en egen port eller en gård?

I dessa fall kan man tarva använda strö i en låda alternativt tidningar.

Var och en utav dessa val innehar sina bekymmer eftersom en jycke som nyttjar dessa som potta aldrig kan vara totalt rumsren.

Hundar som har utbildats på att använda tidningen verkar aldrig att begripa tanken att det inte är acceptera att röra i huset alternativt använder fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen eller mattan funkar lika bäst

En del information hur man rör på sig sin vovve att låta bli kattlådan.

Innehar hunden varit i kattlådan samt uträttat några behov, se till att feja direkt efter att detta.

Det är angeläget att rensa opp direkt när valpen innehar varit vari.
Valpen kommer annars att lockas till lukten och kan fortgå att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Använd ett enzym rengöringsmedel att rensa opp efter eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de excercerar sina valpar.

1. Att ej använda en valphage

2. Tillåter att de springer omkring ledigt

3. Oberäknelig potträning och utfodringsschema

Den vägledande principen för blomstrande valpträning

Den första regeln att erinra för skolning av valpen är “låt ej din hundvalp ta vägen runt i huset! ”

Det är det enda i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är man 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min valp eller vovve vara rumsrena?

Som en för alla regel när valpen är minst 6 månaders ålder och har man ej haft några olyckor i huset i minst en månad alternativt ett par så kan du sedan ge din hundvalp mer oberoende i huset.

Rengöring och desinfektion av valphage

Oavsett om du köpt en begagnad valphage i behov av en bra rengöring, eller det är dags att rengöra din nyinköpta så blir det ett fall av av skrubbning, men nyare valphagar är oftast väldigt lätt att rengöra och desinficera. Mer info på: allt-fraktfritt.com

Vi får väl hoppas att du köpt en valphage med kraftigt plastgolv och inget annat eftersom de är lättare att hålla rena och desinficera.

Att rengöra dessa är mycket okomplicerat – plocka ut alla leksaker och andra lösa föremål, dammsug ut matrester och tidningsbitare eller om du använt strö och glöm inte att dammsuga på kanterna.

Torka golvskivan med en fuktig svamp eller några våtservetter baby.

Skaka ut, eller dammsug, tvätta och byt sängkläder.

En eller två gånger i veckan är allt som behövs för en väluppfostrad valp, som fungerar bra med sin potträning.

Du bör rensa ut kiss och bajs dagligen från lådan och kassera det.

När du använder strö av en god kvalitet [läs om potträning i separat inlägg för mer information] kan du bara rensa ut hela innehållet en gång var 10-14 dagar – lite beroende på storleken på valpen och kattlådan.

Självklart om du använder papper under träningen eller annat material, måste du tömma dessa dagligen eller flera gånger om dagen, om det behövs.

Om du har köpt en begagnad valphage där den förra ägarens valp eller valpar har satt tassavtryck med torkat bajs så behöver den rengöras och om vädret tillåter, innan du bär in den tvätta av den med hjälp av en trädgårdsslang. Detaljerad info finns på: Valphagesajten valphagar.se

En bra spolning får vanligtvis bort den värsta smutsen, spraya med en lösning av blekmedel och diskmedel om det är en rostskyddad valphage annars använd bara tvättmedel om det är en tygklädd hage.

Låt skummet sitta och dra i lite och vid behov ta en svamp eller skurborste till hjälp.

Skölj av ordentligt, vänd upp och ner på valphagen för att dropptorka.

På en tygklädd hage kanske du vill använda ett desinfektionsmedel, spruta med Lysol aerosol, som vanligtvis inte bleker och förstör tyget.

Klart!

Tar allt som allt 5 minuter, kanske 10 minuter för en riktigt smutsig.

Om det är möjligt låt allt lufttorka i solen under en timme eller så – solljus är en naturlig bakterie / virus mördare och de luktar bra efteråt och är redo att användas så snart det är torrt.

För att vara säker bör du behandla alla begagnade lekhagar eller en som har förvarats eller inte används på ett tag med mer grundlig rengöring och desinfektionsmedel.

Du vill inte utsätta din nya lilla valp för okända bakterier, bakterier eller övervintrande insekter och spindlar.

Jag föreslår att du gör en grundlig rengöring som rutin minst en gång varannan var tredje vecka, även om valpen fungerar gör bra med potträning och håller sin plats ganska ren.

Detta kommer att försäkra dig bland annat att du inte får mögel problem som utvecklas eller bakterier byggs upp på grund av vattenspill, tappade foderbitar, mat eller skräp som hamnar i skrymslen och vrår.

Plus att det håller din valphage att lukta gott det ser snyggt och fräscht ut.

Vi köper inte våra valphagar begagnade utan har hittat jättebra och mycket flexibla till bra pris dessutom på www.allt-fraktfritt.com.

Träna valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det sker olyckor med valpen utanför valphagen och lådan inuti huset alternativt lägenheten?

De flesta tränare är nu överens om att det är fel att bestraffa hunden i efterhand och att det har motsatt effekt.

I allmänhet är detta en bäst policy att följa.

Men jycke samt valputbildare har olika syn på vilet som är det rätta sättet när det händer olyckor samt det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det är verkligen inget svartvit besked på detta.

Man behöver begagna vad som funkar för din vovve.

Om man tar en hund till sitt bajs alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det inte en mänsklig eller verkningsfull metod.

Det är bättre att gripa hunden på bar gärning för då kan hunden omedelbart associerar det till sin missgärning.

Om valpen börjar att kissa eller bajsa framför dej skräm honom med ett ljud som att applåd högt samt noppa opp honom och omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt ska man vara neutral samt behärskad och ej banna alternativt exponera någon aggression mot valpen. Se ven: Valphagesajten valphagar.se.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den massor med eloge genom att säga, “bra vovve! Ambitiöst hund!

Eller vilka ord du nu nyttjar.

Vad händer om man bor i en lägenhet och din hund ej har access till en egen dörr alternativt en gård?

I dessa fall kan du tarva begagna strö i en låda eller tidningar.

Var och en av dessa alternativ innehar sina problem eftersom en hund som använder dessa som potta aldrig kan vara helt rumsren.

Hundar som har utbildats på att använda tidningen verkar aldrig att förstå tanken att det ej är acceptera att angå i huset alternativt använder fel papper som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen alternativt mattan fungerar lika bra

En del information hurdan man motionerar sin vovve att avstå kattlådan.

Har hunden varit i kattlådan och uträttat ett litet antal behov, se till att feja direkt efter detta.

Det är viktigt att rensa upp direkt när valpen innehar varit vari.
Valpen kommer annars att lockas till lukten och kan fortgå att ta vägen till samma plats om lukten kvarstår.

Begagna ett enzym rengöringsmedel att gallra opp efter att eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de excercerar sina valpar.

1. Att ej begagna en valphage

2. Tillåter att de springer omkring ledigt

3. Inkonsekvent potträning och utfodringsschema

Den vägledande principen för framgångsrik valpträning

Den första regeln att erinra för skolning av valpen är “låt ej din valp ta vägen runt i huset! ”

Det är det endaste i ett nötskal.

Om du förebygger dessa olyckor är du 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min valp alternativt hund vara rumsrena?

Som en allmän regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder samt innehar du ej haft några olyckor i huset i åtminstone en månad eller två så kan man efter ge din valp mer oberoende i huset.

Varför behöver jag ha en valphage?

Jag är i bostaden hela tiden och valpen kan deltaga mig?

Detta är en riktigt bra be om något, följ jag medan jag förklarar!

Det korta svaret – en valphage som används på rätt fason, kan vara en livräddare för valpar samt kan också skänka dej lugn att kunna att din hundvalp är på ett säkert ställe, när du är upptagen alternativt borta! Hämtat från: valphagar.se.

Ett av de långa svaren – och detta kan agera ta vägen lite runt, men läs följande skrift noggrant – detta är jätteviktigt när man föder upp en liten puppy alternativt flera.

Detta är baserat på mina mångåriga erfarenheter och bakom finns också några utav de sorgliga historier några andra valpägare har delat med jag under åren.

För att framgångsrikt ta opp en liten hundvalp till en kry vuxen, måste man undvika att din puppy får hypoclycemia (lågt blodsocker) så mycket som genomförbart.

Man kanske inte kan undvika samtliga hypoglykemiska episoder, särskilt om detta är din första valp och du försöker lära dig skillnaden emellan en liten hundvalp samt en större – men jag antar verkligen att det är angeläget att du innehar så få perider med litet blodsockerepisoder som genomförbart.

En valphage stöder dej att uppnå detta.

Om du ej är bekanting med hypoglykemi hos valpar, blott för att summera – långt ned sockret i blodet händer när dina valpars “kaloriintag ej kan hålla jämna steg med sin kaloriförbrukning”.

Bristfällig kvalitet på födoämnen, de tar för stora tuggor när de äter, alltför distraherade för att äta, för mycket fysisk aktivitet, springer, leker och studsar överallt istället för att spendera en andel av sin dag i en valphage nära dig, inte tillräckligt vila samt sömn, massor utav kinkighet alternativt gråt för att de är ensamma, frossa när det är kyligt eller flåsande när det är hett – allt raderar välbehövlig kolhydrater från den lilla kroppsfunktionerna.

Ditt arbete under de första månaderna är att se till att frågor som dessa ej blir till några problem alls.

Detta är en utav anledningarna till att valpar inte är lämpliga allmän, samt hurså det är angeläget att du letar dej den tid man är gärna att investera, samt den vård samt stöd du är gärna att ge din puppy var dag av ditt liv!

Före man tillverkar beslutet att köpa eller ta hem en!

Så nu att replikera din be om något oerfaren – hurså ska du en valphage alternativt liknande fristad för din hundvalp?

Eftersom en valphage skänker allt det nödvändig ovan:

En bestämd plats, vari din lilla valp kan vara säker också utan kontroll.

Utan från skador och olyckor, och vari det inte kommer att hamna i trånga utrymmen där den ej bör vara i, när du inte ser.

Små valpar passar in i de minsta utrymmen man kan filosofera sig – alla skrymslen och vrår du antar att de inte kunde anlända in – gissa igen – de kan och ges de chans, kommer de!

I en valphage kan valpen vara var du än är, när man gör dina vanliga sysslor samt fortfarande vara i en bestämd miljö.

Man kan famna, kela samt tycka mycket om den, man vill blott ej riskera att man trampar på den, springer ut alternativt gömmer sej.

Och förresten – valpar känner till aldrig själva när de skall sluta i god tid!

Valpar kan busa tills de somnar, glömmer att äta alternativt dricka, samt sedan krascha en timme eller två efteråt.

En hundvalp kan hänga och vara med dig – blott ej hela dagarna.

Tills valpen är någonstans i 6-7 månader intervallet, bör man behandla det som en mänskligt baby med dieter schema / rast / sova perioder, samt efter det att den nått den åldern – skall du fortfarande bearbeta det med enorm hänsyn när det gäller storleksbegränsningar, kolhydrater nivåer och säkerhet.

Detta var lite kort om hurså du ska en valphage till din nya familjemedlem, men det är flera flera anledningar varför det är bra med en ordentlig valphage, bland annat när du önskar att din hundvalp alltid skall känna sig trygg och när man skall exercera din puppy att bli rumsren – men det är att annat kapitel.

Exercera valpar att bli rumsrena Del 4 Olycka

När olyckan är framme

Vad gör vi om det händer olyckor med valpen utanför valphagen samt lådan inuti huset alternativt lägenheten?

De större tränare är idag överens om att det är fel att straffa hunden i efterhand och att det innehar motsatt effekt.

I allmänhet är detta en bäst policy att följa.

Men vovve samt valputbildare innehar annorlunda betraktelsesätt på vilet som är det rätta sättet när det sker olyckor samt det kan vara förvirrande för hundägaren.

Det finns verkligen inget svartvit besked på detta.

Man måste använda vad som funkar för din vovve.

Om man tar en vovve till sitt dynga alternativt kiss och gnuggar näsan i det är det ej en mänsklig alternativt verkningsfull metod.

Det är bättre att fånga hunden på bar gärning för då kan hunden bums associerar det till sin illdåd.

Om valpen börjar att pinka alternativt bajsa framför dig skräm honom med ett ljud som att klappa bra samt plocka upp honom samt omedelbart och ta honom till hans pottområde.

Vid denna punkt bör du vara neutral samt behärskad samt ej skälla eller exponera någon ilska mot valpen. Se ven: valphagar.se.

Om han avslutar sitt ”toabesök” med resultat ge den mycket med eloge igenom att anföra, “bra hund! Ambitiöst hund!

Alternativt vilka ord du nu använder.

Vad händer om du bor i en lägenhet samt din hund inte innehar access till en egen port alternativt en gård?

I dessa fall kan du tarva begagna strö i en låda eller tidningar.

Var samt en utav dessa alternativ innehar sina bekymmer alldenstund en jycke som nyttjar dessa som potta aldrig kan vara totalt rumsren.

Hundar som innehar utbildats på att begagna tidningen verkar aldrig att förstå tanken att det inte är okej att röra i huset eller använder fel ark som en potta.

Tidningen som ligger kvar på soffan, stolen eller mattan funkar lika bäst

Lite information hurdan man rör på sig sin hund att låta bli kattlådan.

Innehar hunden varit i kattlådan samt uträttat några behov, se till att städa direkt efter detta.

Det är viktigt att gallra upp direkt när valpen innehar varit vari.
Valpen kommer annars att lockas till lukten samt kan fortsätta att gå till samma plats om lukten kvarstår.

Använd ett enzym rengöringsmedel att rensa upp sedan eventuella ”olyckor”.

De tre största misstagen innehavare gör när de tränar sina valpar.

1. Att ej använda en valphage

2. Medger att de springer omkring fritt

3. Inkonsekvent potträning samt utfodringsschema

Den vägledande principen för framgångsrik valpträning

Den första regeln att erinra för skolning utav valpen är “låt ej din puppy ta vägen runt i huset! ”

Det är det endaste i ett nötskal.

Om man förebygger dessa olyckor är man 90% på vägen till framgångsrik potträning.

När kommer min valp alternativt hund vara rumsrena?

Som en för alla regel när valpen är åtminstone 6 månaders ålder samt har du inte haft ett litet antal olyckor i huset i åtminstone en månad alternativt ett par så kan du efter ge din valp mer frihet i huset.

Träna valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en valp att göra sina behov utanför ditt hus heter (av jag i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Valphagesajten valphagar.se.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda och vaksamhet samt med en mycket stor portion tålamod.

Jyckar är varelser som av vana kommer att följa vad vi presenterar för dem hur jorden bör vara samt detta ska vi utnyttja i det följande.

Valpar är instinktivt rena kreatur och om vi stå sig deras bo fräscht lär de sig fort hurdan man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med anatomi avser vi valpens tillsyn både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en hundvalp är att lära opp valpen framgångsrikt genom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi fort se hur vi kan elimenera samt avgöra var och när vi vill att valpen ska bestyra sina behov.

Det är fyra fason som hjälper dej att alstra den rätta strukturen för en hundvalp.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett cirka 3 meters koppel.

Med hjälp utav ett koppel

När du är ute ska en hundvalp alltid vara i koppel samt alltid kunna siktas utav dess innehavare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att låta sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen inte kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Därjämte ska en puppy inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet.

Det finns alltför många don valpen kan hitta på och du vill inte komma hem till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med hjälp utav en låda för potträning

En puppy önskar instinktivt att hålla det rent omkring sig och skulle preferens att hålla det ifrån vari hon slaggar samt äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka motiv kan begagna lådan för att avstyra olyckor samt begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att träna en puppy

En valphage är ett bäst sätt att hålla koll på valpen samtidigt bevilja honom träna.

Valphagar finns i en mängd olika höjder samt utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör mestadels utav olika moduler som möjliggör lätt anpassning av dimension samt konfiguration och ska ge bärbarhet.

Det är genomförbart att handla ett par och sammansätta dem för att göra en ännu större inhägnad.

Om en valp behöver lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung ska vi inte vill avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du placera valpens låda alternativt en säng, leksaker samt vatten om man ska lämna för en längre tid.

Förvänta att man kommer att få olyckor i valphagen så det är allra bäst att inneha en valphage med helt plastgolv så att ej mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll inte på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning utav en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du innehar ett särskilt area som du vill att din puppy skall klara sina behov kan du använda en 3 meters lina för att hålla valpen i området där det är tänkt att den skall klara sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och studera området.

Det är bäst att om man först innehar doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess spillning för att assistera honom tillgängliga idén att det är vari den skall ta vägen.

Om man skapar denna vana arla du kommer att äga tränat din puppy att ta vägen till en viss plats samt den kommer mer än antagligen att fortgå att gå till denna plats när den mognar också utan lina.

Också på pottområdet borde man starta ge din vovve ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man vill använda.

Detta kommer antagligen till hands efteråt när man behöver att få din hund att förfärdiga på befallning.
När valpen gör färdigt upprepar du kommandot samt efter att ge den mycket av beröm.

Man ska ge din hundvalp minst 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så skall en bäst valphage vara stabill och få ett golv helt av plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie av kommentar, läs gärna vidare…….

Varför ska jag ha en valphage?

Jag är hemma hela tiden samt valpen kan deltaga mig?

Detta är en riktigt bra be om något, följ jag medans jag förklarar!

Det korta svaret – en valphage som nyttjas på rätt fason, kan vara en livräddare för valpar samt kan också ger dej sinnesfrid att kunna att din puppy är på ett säkert ställe, när du är upptagen eller borta! Hämtat från: valphagar.se.

Ett av de långa svaren – och detta kan verka gå lite runt, men läs följande text noggrant – detta är jätteviktigt när man föder opp en liten hundvalp alternativt flera.

Detta är baserat på mina mångåriga erfarenheter samt bakom är också några av de sorgliga historier några andra valpägare har delat med mig under åren.

För att framgångsrikt ta opp en liten valp till en kry vuxen, behöver man undvika att din valp får hypoclycemia (lågt blodsocker) så mycket som genomförbart.

Man antagligen ej kan undvika alla hypoglykemiska episoder, särskilt om detta är din första hundvalp samt man försöker bilda dej skillnaden mellan en liten valp samt en större – men jag antar verkligen att det är viktigt att man har så få perider med lågt blodsockerepisoder som genomförbart.

En valphage stöder dig att uppnå detta.

Om du ej är bekant med hypoglykemi hos valpar, blott för att sammanfatta – långt ned sockret i blodet händer när dina valpars “kaloriintag ej kan hålla jämna steg med sin kaloriförbrukning”.

Dålig kvalitet på mat, de tar för stora tuggor när de äter, alltför distraherade för att äta, för mycket fysisk aktivitet, springer, leker och studsar överallt istället för att spendera en del av sin dag i en valphage i närheten av dej, ej nog rast samt sömn, massor av kinkighet alternativt gråt för att de är ensamma, frossa när det är kyligt eller flåsande när det är varmt – allt raderar välbehövlig handlingskraft från den lilla kroppsfunktionerna.

Ditt arbete under de första månaderna är att se till att frågor som dessa ej blir till några bekymmer alls.

Detta är en utav anledningarna till att valpar ej är lämpliga för alla, och varför det är viktigt att du letar dej den tid man är gärna att investera, samt den vård samt stöd du är gärna att ge din puppy var dag utav ditt liv!

Före man gör beslutet att handla alternativt ta hem en!

Så nu att replikera din fråga ovan – hurså behöver man en valphage alternativt dylik fristad för din hundvalp?

Eftersom en valphage skänker allt det erforderlig ovan:

En bestämd plats, vari din lilla hundvalp kan vara säker också utan tillsyn.

Obunden från skador samt olyckor, samt där det inte kommer att hamna i trånga utrymmen där den inte borde vara i, när man inte ser.

Små valpar passar in i de minsta utrymmen man kan grunna sej – alla skrymslen och vrår man antar att de ej kunde komma in – gissa igen – de kan samt ges de möjlighet, kommer de!

I en valphage kan valpen vara var man än är, när man tillverkar dina vanliga sysslor och ännu vara i en bestämd miljö.

Man kan krama, kela samt älska den, man önskar bara inte chansa att du trampar på den, springer ut eller gömmer sej.

Samt förresten – valpar vet aldrig själva när de skall avbryta i god tid!

Valpar kan busa tills de somnar, glömmer att äta eller inmundiga, samt efter krascha en timme eller två efteråt.

En hundvalp kan hänga och vara med dej – blott ej hela dagarna.

Tills valpen är någonstans i 6-7 månader intervallet, skall man bearbeta det som en mänskligt baby med dieter agenda / rast / sova perioder, samt sedan det att den nått den åldern – ska man fortfarande bearbeta det med stor aktsamhet när det gäller storleksbegränsningar, energi nivåer och säkerhet.

Detta var en del kort om hurså du behöver en valphage till din nya familjemedlem, men det är flera fler orsaker varför det är bra med en ordentlig valphage, bland andra när man vill att din valp alltid skall känna sej trygg samt när man skall träna din hundvalp att bliva rumsren – men det är att annat avsnitt.